caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

samedi 19 septembre 2015

Chương trình audio book Tập Truyện Sơn Nam, Sừng Rượu Thề, Dũng Đa Kao, Gieo Gió Gặt Bão, Sa Mạc Tuổi Trẻ...

Kính gửi quý anh chị những bộ truyện audio book do Huỳnh Chiêu Đẳng sưu tầm.

Caroline Thanh Hương
Afficher l'image d'origine


Tap Truyen Son Nam _ (1).mp3       11735
Tap Truyen Son Nam _ (2).mp3       11664
Tap Truyen Son Nam _ (3).mp3       12032
Tap Truyen Son Nam _ (4).mp3       11675
Tap Truyen Son Nam _ (5).mp3       11619
Tap Truyen Son Nam _ (6).mp3       11703
Tap Truyen Son Nam _ (7).mp3       11842
Tap Truyen Son Nam _ (8).mp3       11672
Tap Truyen Son Nam _ (9).mp3       12056

Sừng rượu thề 6-Feb-2014
6-Feb-2014

Ba Xa Diet_Ben Nguyen.mp3        1597
Chuyencuoi_chuyen_cuoi_xhcn.mp3        10348
 
Bình Nguyên Lộc lấy nhiều bút danh trong quá trình sáng tác. Dưới đây là một số bút danh chủ yếu.
Bình Nguyên Lộc: bút danh chính cho các truyện ngắn, truyện dài tình cảm.
Phong Ngạn: bút danh của tiểu thuyết dã sử Quang Trung du Bắc và Tân Liêu Trai
Phóng Ngang, Phóng Dọc: biến thể của Phong Ngạn, bút danh của những bài trào phúng.
Trình Nguyên: bút danh cho một truyện dài kỳ đăng báo, tiểu thuyết dã sử liên quan đến cuộc chiến Việt Chiêm, chỉ xuất hiện trong một truyện.
Tôn Dzật Huân: bút danh của truyện trinh thám, là một loại đảo chữ biến thể từ tên thật Tô Văn Tuấn, chỉ dùng một lần.
Hồ Văn Huấn: bút danh của khảo cứu Sửa sai cổ sử, cũng là đảo chữ, biến thể từ tên Tô Văn Tuấn, xuất hiện từ khi ở hải ngoại.
Diên Quỳnh: bút danh của chỉ một truyện vừa và của một truyện ngắn.[3]
 
  Afficher l'image d'origine