Thú vị bất ngờ từ những câu chuyện đồ cổ
 - Trong suy nghĩ của nhiều người, khảo cổ học là một chuyên ngành nghiên cứu khá khô cứng, tuy vậy, thực tế, ẩn sau mỗi cổ vật được tìm thấy lại là những câu chuyện lịch sử vô cùng thú vị, thậm chí hài hước.
Những phát hiện khảo cổ thú vịNăm 1912, chính phủ Na Uy nhận được một gói bưu phẩm lạ có viết thông điệp bí ẩn rằng những gì chứa đựng trong bưu phẩm này sẽ “giúp ích cho hậu thế”, đồng thời, người gửi nặc danh dặn rằng chỉ được mở gói bưu phẩm sau 100 năm.