Nếu bạn là người chơi nhạc theo hệ thống Tâyphương, thì khi tiếp xúc hệ thống thanh âm ngũ cung không khỏi bối rối.Nhân đọc bài ở :http://chimvie3.free.fr/42/ngphuyen_ngucungHue2.htmThấy bổ ích xin chia sẻ :Phần 1 ( vì dài nên táchlàm 2 phần)------------Âm nhạc Việtkhông chỉ có thang âm ngũ cung. Ngoài thang âm này ta có thang âm nhị cung (dosol do, do fa do), tam cung (ngũ cung khuyết, do fa sol do, do re sol do, do fasib do), tứ cung (do fa sol sib do, do re fa sol do, do mib fa sib do, do resol la do), thất cung (như thất cung đều nhau trong âm nhạc Huế). Tuy nhiênnước Việt nằm trong vùng có nhạc ngữ ngũ cung nên thang âm này là nổi trội hơncả. Vả lại tuy ta có đủ bảy âm nhưng nó chỉ xuất hiện trong các bài bản có sửdụng chuyển hệ (métabole).