Con đẻ của đài phát thanh Pháp Á

Đài Vô tuyến Việt Nam (viết tắt là VTVN) tức Radio Vietnam hay còn được gọi là Đài phát thanh Sài GònĐài Phát thanh Quốc gia là tên của hệ thống radio của Việt Nam Cộng hòa tồn tại trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

VTVN đúng ra có năm đài: A, B, C, D.
  1. A là đài phát sóng cho thính giả phổ quát ở băng tần 870, 9775, 6166 và 4810 (từ Sài Gòn)
  2. B là đài phát thanh quân đội, chủ yếu cho quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở băng tần 7260 và 610
  3. C là đài tiếng Pháp băng tần 1090 và 9754
  4. D là đài tiếng Hoa, sau năm 1966 thêm tiếng Anh, Khmer, và Thái.
Đài Vô tuyến Việt Nam được thiết lập vào năm 1950 thời Quốc gia Việt Nam nhưng lúc