caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

samedi 2 février 2013

Nhiều ảnh đẹp / bác Lan sưu tầm

http://tinmung.net/CuocSongMuonMau/INDEX.htm

Paolo's Club

DINNER

Kho Tàng Quý Giá / Phục Quốc sưu tầmKho Tàng Quý Giá  
 
       
 THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE  GREAT 
(Tiếng Việt)
 Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết. Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...
3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Vietnam!Vietnam! / Hank Music sưu tầm
Phước Nhân sưu tầm hình ảng đẹp và lạ