caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

dimanche 22 janvier 2017

Những ảnh hưởng trao đổi kinh tế về thị trường tiền tệ quốc tế có lợi hay có hại khi nước Anh rút khỏi khối Âu Châu.


Brexit: quels impacts sur les places boursières... par BFMBUSINESS

 Người nước Anh đã chọn riêng cho mình 1 hướng đi, nhưng rõ rệt hơn khi nào hết là từ ngày Tổng Thống Mỹ nhậm chức.
Nền kinh tế của những quốc gia còn trong khối Âu châu hay đã chọn tách rời khỏi khối này có gì khác biệt hơn trước đây.
Mời quý anh chị đọc bản tin phân tích vấn đề này qua báo chí ở nước pháp.
Caroline Thanh Hương

 photo TM.jpg

Brexit : Theresa May dévoile les 12 modalités... par euronews-fr

Brexit : le Royaume-Uni, le prochain paradis fiscal des entreprises ?

Pour mieux négocier avec l'Union européenne, Theresa May a menacé de devenir un paradis fiscal, aux portes de l'UE.
FRANCE 2

France 2France Télévisions

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire