caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 13 avril 2017

Sự thật ở đâu? với chuyện những ứng cử viên tổng thống.

Khi một nhà báo nói lên sự thật về chuyện một nhà báo khác...
Ai nói gì, có lợi cho ai và cố tình hại ai.
Những sự thật mà người dân chỉ được chỉ đường cho thấy những gì họ cần được thấy và những gì họ chẳng nên biết.
Kính mời quý anh chị theo dỏi show phân tích của Media.
Caroline Thanh Hương

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire