caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

dimanche 25 février 2018

Phim ký ức Việt Nam, chú thích tiếng Việt.

Sau chiến tranh lúc nào cũng là sự mất mát.

Trong chính quyền đã mất quyền thì số phận họ ra sao, sau này ai cũng đều biết qua giới truyền tin.

Những người rút đi, kể lại chuyện họ rút đi như thế nào, và theo lời commentaires mà họ được gom lại thành bộ phim này thì có cần xét lại không?

Cứ tin những gì mình thấy có thể tin và cứ theo hiểu biết mà biết thật đúng như vậy không.

Dù sao cũng là câu chuyện của lịch sử, nhân chứng đã chứng nhận thế nào.

Tại sao miền Nam bị mất vào tay miền Bắc?

Tại dân miền Nam sao? hay vì lý do nào khác?

Mời quý anh chị coi phim cho biết thêm.

Sự thật lúc nào cũng chỉ có một số người biết, nhưng họ có nói ra không?

Caroline Thanh Hương
tt
The last days in Vietnam from Henry Focus on Vimeo.
tt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire